Tg: Sao Nhỉ Là - Hội yêu sân khấu nhà hát Tuổi trẻ

"Con đã đi xa khắp bốn phương trời. Luôn mang trong mình tình yêu ví giặm".

Tôi bắt đầu chú ý đến tác giả khi đọc trên tờ Người Hà Nội (số ra ngày 18/9/2009) lời giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Phan Hách, giám đốc NXB Văn học.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x