Trong nước

| 05-05-2016 - 14:41

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch

Ban liên lạc Hội Đồng Hương Huyện Nam Đàn tại Hà Nội trân trọng kính mời Bà con, cô Bác đến dự lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x