Chung Nguyen

Chiến sự ác liệt ở Syria, cuộc vượt biển của những người di cư, những vụ khủng bố chấn động châu Âu hay cái bắt tay lịch sử của Obama và Trump là những hình ảnh đáng nhớ năm 2016.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x