Hạ tầng không hoành tráng như quảng cáo, bán vé nhỏ giọt, còn hàng nghìn người phải ra về sau chặng đường dài cất công tìm đến để vui chơi ngày nghỉ lễ

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x