Tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động làm rõ các thông tin về chính sách với người có công, trong đó có tình trạng hồ sơ giả, cán bộ ở cơ sở lợi dụng quyền hạn để trục lợi.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x