Thường nghe Hà Nội 36 phố / Đi hết niềm vui cũng vừa đầy / Chỉ còn một phố chưa tên gọi / Buồn lòng tôi đặt phố Hàng Vai.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x