Tham quan ở Đà Lạt (Lâm Đồng), 2 du khách nước ngoài phải trả 510.000 đồng cho quãng đường 3 km. 

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x