Tinh thần khởi nghiệp lan toả sau một năm thực hiện Nghị quyết 35, song sự chi phối của lợi ích nhóm, trì trệ ở nhiều nơi... vẫn là những bài toán lớn cho cải cách.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x