Chủ động kế hoạch chăm lo, mục tiêu mà các cấp Công đoàn hướng đến là dù có khó khăn, mọi CNVC-LĐ đều được hưởng cái Tết an vui, trọn vẹn

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x