UBND TP HCM gửi công văn khẩn đến các đơn vị, yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục sự cố do mã độc WannaCry gây ra.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x