Tinh thần khởi nghiệp lan toả sau một năm thực hiện Nghị quyết 35, song sự chi phối của lợi ích nhóm, trì trệ ở nhiều nơi... vẫn là những bài toán lớn cho cải cách.

Việc thanh, kiểm tra quá nhiều được xem là một loại chi phí không chính thức, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, gây nên nỗi ám ảnh về việc nhũng nhiễu với doanh nghiệp.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định Nghị quyết 35 nêu cao tinh thần không hình sự hoá các quan hệ kinh tế sẽ giúp các vụ tương tự như cà phê Xin Chào không tiếp tục xảy ra.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x