Trước khi qua đời, bí thư Thủ của phim "Đất và người" sống một mình nhiều năm và vẫn cố gắng đóng phim để có tiền chạy chữa ung thư mà không cần nhờ vả ai. 

Bí thư Thủ của phim "Đất và người" qua đời vào chiều tối ngày 14/4 tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì ung thư phổi và ung thư thực quản giai đoạn cuối. 

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x