Nhiều du khách phải biểu diễn âm nhạc và múa hát để kêu gọi người dân địa phương quyên góp tiền, sau khi Ấn Độ khai tử tờ 500 và 1.000 rupee.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x