Nhiều người dân Ấn Độ sẵn sàng cho du khách nợ tiền nhà, tiền dịch vụ và đưa thêm tiền mặt cho những người nước ngoài khi chính họ đang gặp khó khăn trang trải cuộc sống.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x