Thiên Ngọc Minh Uy sẽ bị xử lý nếu chèo kéo, dụ dỗ người tham gia đa cấp chuyển  hệ thống sang công ty khác, trong đó có Nhã Khắc Lâm. 

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x