Những vần thơ 'Này, ai đang ngồi phán xét/Xin chớ nói lời độc cay/ Tự hỏi lòng mình một chút/ Hiến chi cho Tổ quốc này?' về sự vô cảm khiến nhiều người suy nghĩ.

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x