Với NSND Lan Hương, đã là nghệ sĩ thì phải thanh thản để bay bổng, sáng tạo với nhân vật

Lỗi :
Thành công :
Cảnh báo :
Vui lòng chờ xử lý
x